"By się rozwijać potrzebuję innych ludzi (...) gdy się nudzę, włączam sobie gry lub filmik. Nie potrafię inaczej, nie wiem, jak mogę inaczej".
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

Ramowy rozkład dnia rok szkolny 2023/2024

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W MOSTACH

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

GODZINY

 

REALIZACJA ZADAŃ

 

 

     6.30-8.00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów                               z dziećmi dotyczących emocji i uczuć. Zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

    8.00- 8.15

„Poranna relaksacja”-  ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi                               i radzenie sobie z trudnymi emocjami. Przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe.

    8.15-8.45

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

8.45-9.00

Czynności higieniczne i samoobsługowe. Mycie rąk, zębów. Wdrażanie dzieci do prawidłowego wykonywania zabiegów higienicznych                              w toalecie.

9.00-10.00

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu                           o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych. Tworzenie okazji do prowadzenia obserwacji, eksperymentowania                i odkrywania, na różnych poziomach edukacyjnych z wykorzystaniem naturalnych predyspozycji i potencjału rozwojowego dzieci.                      Zajęcia dodatkowe: religia dwa razy w tygodniu wg planu  zajęć.

10.00-10.15

 Drugie śniadanie. Realizacja treści z zakresu rozwijania samodzielności

 i samoobsługi, eksponowanie pracy dyżurnych.

10.15-11.00

Zajęcia z języka angielskiego wg planu zajęć. Zabawy swobodne                        w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe, tropiące, wycieczki, spacery- poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola- stwarzanie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej z uwzględnieniem zmian zachodzących w cyklu czterech pór roku. Zabawy z zachowaniem zasad  gwarantujących bezpieczeństwo. 

11.00-12.00

Zajęcia z języka angielskiego wg planu zajęć. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela z wykorzystaniem zabawek zgromadzonych w sali. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, badawcze, plastyczne według zainteresowań dzieci. Indywidualna praca z chętnymi dziećmi. Praca  z dzieckiem zdolnym. Praca zespołowa i indywidualna               z dziećmi. Realizacja celów wynikających z zaplanowanych działań innowacyjnych -  zaspakajanie potrzeb poznawczych i emocjonalnych dzieci.

12.00-12.15

Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do zupy. Praca dyżurnych – nakrywanie stołów- realizacja założeń Planu Daltońskiego.

12.15-12.30

Zupa. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kształtowanie nawyków prawidłowego odżywiania się, rozwijanie samodzielności i samoobsługi w zakresie spożywania posiłków.

12.30-13.45

Relaks-bajkoterapia, muzykoterapia- wyciszenie organizmu podczas odpoczynku. Zabawy dowolne dzieci, gry stolikowe. Sytuacje edukacyjne                    i wychowawcze organizowane przez nauczyciela, rozwijanie zdolności                              i zainteresowań dzieci. Praca indywidualna i w zespołach.

 

13.45-14.00

Przygotowanie do drugiego dania- czynności porządkowe, higieniczne                                 i samoobsługowe.

14.00-14.30

Drugie danie.  Realizacja założeń programowych  w zakresie kulturalnego zachowywania się przy stole, stosowania zwrotów grzecznościowych, prawidłowego posługiwania się sztućcami. Rozwijanie u dzieci wiedzy dotyczącej znaczenia zbilansowanej i urozmaiconej diety.

14.30-16.30

Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy edukacyjne, gry i zabawy stolikowe, zabawy ruchowe w sali gimnastycznej                        z użyciem pianek rehabilitacyjnych, porządkowanie sali, zabawy na świeżym powietrzu. Praca indywidualna i w małych zespołach.

 

 

Drodzy Rodzice !

Ramowy rozkład dnia może ulegać czasowym modyfikacjom ze względu na trudne warunki atmosferyczne, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości i imprezy przedszkolne, przedstawienia, wycieczki lub realizację  projektów edukacyjnych i innowacji.

 

                                                                       Rada Pedagogiczna 

Data dodania: 2018-09-18 07:14:39
Data edycji: 2023-09-19 17:54:00
Ilość wyświetleń: 3163

Kalendarz

Konkursy

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!
Więcej informacji
GodłoBIP

„Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.”

Michel de Montaigne

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej