Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W MOSTACH

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

GODZINY

 

REALIZACJA ZADAŃ

 

 

     6.30-8.00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów  z dziećmi dotyczących emocji      i uczuć. Zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

    8.00- 8.15

„Poranna relaksacja”-  ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi   i radzenie sobie z trudnymi emocjami. Przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe.

    8.15-8.45

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

    8.45-9.00

Czynności higieniczne i samoobsługowe. Mycie rąk, zębów. Wdrażanie dzieci do prawidłowego wykonywania zabiegów higienicznych w toalecie.

9.00-10.00

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu   o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych. Tworzenie okazji do prowadzenia obserwacji, eksperymentowania   i odkrywania, na różnych poziomach edukacyjnych z wykorzystaniem naturalnych predyspozycji i potencjału rozwojowego dzieci. Praca zespołowa i indywidualna z dziećmi.

 .

 Realizacja celów wynikających z zaplanowanych działań innowacyjnych -  zaspakajanie potrzeb poznawczych i emocjonalnych dzieci.

10.00-10.15

 Drugie śniadanie. Realizacja treści z zakresu rozwijania samodzielności i  samoobsługi, eksponowanie pracy dyżurnych. 

 

10.15-11.00

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

 z wykorzystaniem zabawek zgromadzonych w sali. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, badawcze, plastyczne według zainteresowań dzieci. Indywidualna praca z chętnymi dziećmi. Praca   z dzieckiem zdolnym.

Zajęcia z języka angielskiego wg planu zajęć.

11.00-12.00

Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe, tropiące, wycieczki, spacery- poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych  w najbliższym otoczeniu przedszkola- stwarzanie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej z uwzględnieniem zmian zachodzących w cyklu czterech pór roku. Zabawy z zachowaniem zasad  gwarantujących bezpieczeństwo.

12.00-12.15

Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do zupy. Praca dyżurnych – nakrywanie stołów do stołu.

12.15-12.30

Zupa. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kształtowanie nawyków prawidłowego odżywiania się, rozwijanie samodzielności i samoobsługi w zakresie spożywania posiłków.

12.30-13.45

Relaks-bajkoterapia, muzykoterapia- wyciszenie organizmu podczas odpoczynku. Zabawy dowolne dzieci, gry stolikowe. Sytuacje edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela, rozwijanie zdolności  i zainteresowań dzieci. Praca indywidualna i w zespołach.

Zajęcia dodatkowe: religia dwa razy w tygodniu wg planu  zajęć.

13.45-14.00

Przygotowanie do drugiego dania- czynności porządkowe, higieniczne                                 i samoobsługowe.

14.00-14.30

Drugie danie.  Realizacja założeń programowych  w zakresie kulturalnego zachowywania się przy stole, stosowania zwrotów grzecznościowych, prawidłowego posługiwania się sztućcami. Rozwijanie u dzieci wiedzy dotyczącej znaczenia zbilansowanej i urozmaiconej diety.

14.30-16.30

Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy edukacyjne, gry   i zabawy stolikowe, zabawy ruchowe w sali gimnastycznej  z użyciem pianek rehabilitacyjnych, porządkowanie sali, zabawy na świeżym powietrzu. Praca indywidualna i w małych zespołach.

 

 

Drodzy Rodzice !

Ramowy rozkład dnia może ulegać czasowym modyfikacjom ze względu na trudne warunki atmosferyczne, wizyty gości  w przedszkolu, uroczystości i imprezy przedszkolne, przedstawienia, wycieczki lub realizację  projektów edukacyjnych i innowacji.

 

 Rada Pedagogiczna 

 

Data dodania: 2018-09-18 07:14:39
Data edycji: 2020-09-10 08:41:21
Ilość wyświetleń: 1333

Kalendarz

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa!
Więcej informacji

Wolontariat

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi akcjami!
Więcej informacji

Archiwalna strona

W tym miejscu możesz zapoznać się z archiwalną stroną naszej szkoły
Więcej informacji
GodłoBIP

„Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.”

Michel de Montaigne

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Zadzwoń Wyślij e-mail